Mgr. Anna Dudková

Bachelor's thesis

Úzkost jako diagnóza (soubor publicistických interview)

Anxiety as a diagnosis (a collection of interviews)
Abstract:
Bakalářskou práci tvoří soubor pěti publicistických rozhovorů, které se zaměřují na problematiku úzkostných poruch. Toto téma je v práci zasazené do lékařského, respektive psychologického, žurnalistického i sociálního kontextu. Rozhovory jsou vedeny s lidmi, kteří se s úzkostnými fobickými nebo jinými anxiozními poruchami v různých životních rolích setkali. Rozhovory mohou čtenářům poskytnout různé …more
Abstract:
This bachelor thesis consists of a compilation of five interviews on the topic of anxiety disorders. This topic is put into medical/psychological, journalistic and social contexts respectivelly. The interviews are conducted with people who have experience with anxietal phobias or other anxiety issues in different life situations. The herein might provide readers different points of view on the problematic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism