MUDr. Michal Frelich, Ph.D.

Disertační práce

Podání dexametasonu v indikaci profylaxe PONV u dětí ve věku 3-15 let podstupující elektivní ORL výkony adenotomie a tonsillektomie v celkové anestezii. Rizika a vedlejší účinky této léčby.

Administration of dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in children (3-15 years) undergoing elective surgery: adenoidectomy and tonsillectomy in general anesthesia. Risks and adverse effects of this treatment
Anotace:
Úvod Pooperační nauzea a zvracení (PONV) jsou častou komplikací v dětské anesteziologii. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin pooperační morbidity dětí. Přesná incidence PONV u pacientů podstupujících adenotomii v celkové anestezii je neznámá; navíc pooperační nauzea, jako čistě subjektivní pocit tělesného dyskomfortu, je v populaci malých dětí velmi obtížně diagnostikovatelná, a proto velmi pravděpodobně …více
Abstract:
Postoperative nausea and vomiting (PONV) are a common complication of paediatric anaesthesia. It´s still the main cause of children morbidity in postoperative period. The overall incidence of PONV in patients undergoing adenoidectomy is unknown; in addition, nausea, as a subjective feeling of unpleasant distress, is very difficult to diagnose in younger patients and thus is probably under-reported …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 4. 2019
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. MHA, doc. MUDr. Tomáš Gábrhelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie