Bc. Stanislav Chvíla

Bachelor's thesis

Translation of Names and Proper Names in Terry Pratchett's Works from Discworld

Translation of Names and Proper Names in Terry Pratchett's Works from Discworld
Anotácia:
V této bakalářské práci je představen alternativní překlad vlastních jmen a názvů z anglického jazyka do českého v dílech Terryho Pratchetta ze světa Zeměplochy za použití tradičních překladatelských postupů. Bakalářská práce je rozdělena na 2 hlavní části. V první, úvodní části, je představen autor Zeměplochy Terry Pratchett, Jan Kantůrek – autor jediného českého překladu, a také samotný svět Zeměplochy …viac
Abstract:
The bachelor thesis presents an alternative translation of proper names and names from English into Czech in Discworld series by Terry Pratchett’ using traditional translation procedures. The bachelor thesis is devided into two main parts. In the introductory part, Terry Pratchett, the author of Discworld, and Jan Kantůrek, the author of the only Czech translation are introduced. Furthermore, basic …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta