Bc. Eliška Čadová

Bakalářská práce

Rodiné vztahy v románech Pýcha a Předsudek a Rozum a Cit Jane Austenové

Family Relationships in Jane Austen’s Pride and Prejudice and Sense and Sensibility
Anotace:
Bakalářská práce “Rodinné vztahy v románech Pýcha a předsudek a Rozum a cit Jane Austenové” si klade za cíl prozkoumat rodinné vztahy a záležitosti, zobrazené ve světě Jane Austenové. Cílem práce je analyzovat otcovství, mateřství, námluvy, manželství a hlavní důraz je kladen na význam sesterství na pozadí doby regentství v Anglii. Tato témata jsou zkoumána především v románech Pýcha a předsudek a …více
Abstract:
The Bachelor thesis “Family Relationships in Jane Austen’s Pride and Prejudice and Sense and Sensibility” aims to explore the family relationships and matters, portrayed in the world of Jane Austen. The focus of the thesis is to analyze the fatherhood, motherhood, courtship, marriage, with the main emphasis on the significance of sisterhood in the historical background of the Regency era in England …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Kašpárková
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy