Ján Mach

Bakalářská práce

Pokročilé vizualizačné techniky pre dáta z prevádzky distribučných sietí

Advanced visualization techniques for data from distribution network operations
Abstract:
The thesis deals with implementation of visualization data using different approaches. It specializes in data from the environment of smart distribution networks – smart grids. The conclusion evaluates and compares all used approaches. It also provides recommendations as to which situations different approaches are appropriate.
Abstract:
Práca sa zaoberá implementáciou vizualizácií dát pomocou rôznych prístupov. Špecializuje sa na dáta z prostredia prevádzky inteligentných distribučných sietí – smart grids. V závere hodnotí a porovnáva jednotlivé prístupy. Taktiež uvádza odporúčania, pre aké situácie sú rôzne prístupy vhodné.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Patrik Pompe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Programovatelné technické struktury

Práce na příbuzné téma