Mgr. Josef Lukas, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Psychologické souvislosti fenoménu vůdcovství

Psychological contexts of the phenomenon of leadership
Abstract:
Předložená práce, která má povahu rozsáhlé a široce pojaté přehledové studie, se pokouší o shrnutí základních poznatků sociálních věd a z nich především psychologie, které se týkají fenoménu vůdcovství. Nastiňuje základní principy a souvislosti politické psychologie, jakožto sociálně-psychologické subdisciplíny, ze které při popisu vůdcovství vycházíme. Pokouší se také o vymezení základní možné podoby …more
Abstract:
The submitted project which has a character of a large and wide overview study, tries to recapitulate the basic concepts of the social studies especially psychology which analyzes the phenomenon of leadership. It gives a brief description of the basic principles and contexts of the political psychology. It also tries to determine the possible similarities of the relationship between the conception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Reader: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic