Bc. Michala Burianová

Diplomová práce

Európska únia ako normatívna sila

The European Union as a normative power
Abstract:
The European Union represents a very distinct and unique actor in the International Relations. Due to its significant presence in nearly all international matters, it can clearly be considered as a power on the international stage. However, there is an ongoing debate about what kind of power the EU represents. According to Ian Manners it is necessary to think beyond the traditional conceptions of the …více
Abstract:
Európska únia predstavuje značne odlišný typ aktéra v rámci arény medzinárodných vzťahov. Vzhľadom na jej výrazné zapojenie sa do takmer všetkých sfér medzinárodných záležitostí je považovaná za aktéra na medzinárodnej scéne. Avšak neexistuje jasná zhoda v tom, aký typ aktéra EÚ reprezentuje. Podľa Iana Mannersa je nutné odbremeniť sa od tradičného vnímania aktérov skrz optiku civilnej a vojenskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.