Bc. Josef Solnický

Master's thesis

Stravování žáků vybrané střední školy z hlediska podílu tradiční a racionální stravy

Dining of selected high school pupils in terms of the share of traditional and rational diet
Abstract:
Tématem diplomové práce je „Stravování žáků vybrané střední školy z hlediska podílu tradiční a racionální stravy.“ V teoretické části práce je vyložen význam výživy pro život a zdraví člověka, hlavní složky potravy, stravovací potřeby adolescentů, faktory ovlivňující jejich stravovací návyky, problematika školního stravování a doporučení k sestavování jídelníčku při respektování zásad racionální a …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is „Dining of selected high school pupils in terms of the share of traditional and rational diet.“ In the theoretical part there is explained the importance of the diet for the life and human´s health, main components of meals, dietary needs of teenagers, factors influented their eating habits, problems of school boarding and suggestion of putting together the menu respecting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta