Bc. Lenka Oppová

Master's thesis

Generativita u ľudí venujúcich sa dobrovoľníckej činnosti

Generativity in people engaged in volunteering activities
Abstract:
This diploma thesis deals with generativity in the context of volunteering in young and emerging adulthood. The aim of the research was to compare levels of generative concern and action between groups considering participation in volunteering and to find out relation among motives to volunteer and the level of generative concern and action. Another aim of the research was to find out which sociodemographic …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá generativitou v kontexte vykonávania dobrovoľníckej činnosti so zameraním na obdobie mladej a vynárajúcej sa dospelosti. Cieľom výskumu bolo porovnať úroveň generativity vzhľadom k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti a jednotlivým sociodemografickým charakteristikám. Ďalším cieľom bolo popísať vzťah medzi úrovňou generatívneho záujmu, konania a jednotlivých motívov pre výkon …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Vildová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta