Valerie Zámečníková

Diplomová práce

Markušovice, Centrum dětské a komunitní. Integrace kulturních minorit do majoritní společnosti

Markušovice, Children And Community Centre. Integration of cultural minority societies into the majority society
Anotace:
Anotace V současnosti se stupňuje negativní zkušenost s rozšiřováním vyloučených romských lokalit. Z velké časti veřejnosti převládá názor, že řešit problémy těchto vyloučených lokalit je marná snaha, která ve výsledku nebude mít žádný efekt. Ignorování těchto problémů nic nevyřeší, akorát nabývají větší intenzity, proto je třeba zaujmout aktivní postoj. Ve své práci si kladu za cíl posílit vzájemnou …více
Abstract:
Abstract Today the negative experience in spread of excluded Roma areas has been rapidly intensified. The majority of the public have the same meaning, that it is not necessary to solve the Roma issue, because finaly it could have been just a loss of effort withou any added value. But on the other site disinterest is also not a good attitude to this matter, because it could have been worse than it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Josef Kiszka
  • Oponent: Ivan Hnízdil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma