Bc. Marek Polach

Diplomová práce

Technika plaveckého způsobu motýlek a její změny vlivem zatížení

Butterfly Swimming Technique and its Changes under the Load
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou techniky plaveckého způsobu motýlek, kterou jsme provedli na jednom z předních českých i evropských plavců – Michalu Rubáčkovi. Cílem bylo rozebrat předem určený počet měřených úseků v průběhu laktátového testu a zjistit, jaký vliv má kumulovaná únava na technické provedení záběrového cyklu s nádechem i bez nádechu. Následně jsme se snažili odhalit jeho technické nedostatky …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of butterfly swimming technique, which we performed on one of the best czech and european swimmers – Michal Rubáček. The aim of this project was to compare predetermined number of mesured legs during the lactate test and find out the influence of fatigue on the technical performance of the stroke with and without breathing. Then we tried to find out his deficiancies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Keberlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.