Dana Velínská

Bakalářská práce

Životní smysluplnost geriatrických pacientů

Meaninig of life of geriatric patients
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá životní smysluplností geriatrických pacientů. Cílem práce je zjistit míru prožívání smysluplnosti života, faktory, které nejvíce ovlivňují prožívání smysluplnosti života u geriatrických pacientů. Dále objasnit to, zda má na prožívání smysluplnosti života vliv délka hospitalizace pacientů. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy, jako je smysl života, smysluplnost, …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the theme of meaningfulness of the life of geriatric patients. The aim of the thesis is to find out to which extent geriatric patients perceive their life as meaningful, as well as to determine the factors which contribute the most to the sense of meaningfulness of life of geriatric patients. Further goal is to answer the question, whether the length of the patient's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PharmDr. Samuel Jindra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Velínská, Dana. Životní smysluplnost geriatrických pacientů. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra