MUDr. Jana Zitterbartová, Ph.D.

Disertační práce

Pozdní následky radioterapie u dětí

Late effects of radiotherapy for pediatric patients
Anotace:
Úvod. Pozdní následky radioterapie (RT) ovlivňují kvalitu života dětských onkologických pacientů. Riziko rozvoje pozdních změn vzrůstá s celkovou aplikovanou dávkou záření a objemem ozařované tkáně. Pacienti s meduloblastomem, nejčastějším zhoubným nádorem mozku u dětí, tvoří jednu z nejvíce ohrožených skupin. Metody. V teoretické části se práce zabývá pozdními následky radioterapie podle orgánových …více
Abstract:
Background. Late effects of radiotherapy (RT) have negative impact on quality of life of pediatric cancer patients. The risk of late changes increases with the total dose and volume of irradiated tissue. Patients with medulloblastoma, the most common malignant brain tumor in children, are at the highest risk of serious toxicity. Patients and methods. The thesis primary deals with the late effects of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
  • Oponent: MUDr. Viera Bajčiová, CSc., doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma