Bc. Vojtěch Novotný

Diplomová práce

Propaganda v sovětské hudbě. Sovětské státní hymny a hymny svazových republik

Propaganda in soviet music. The soviet national anthems and the anthems of the union republics
Anotace:
Magisterská diplomová práce Propaganda v sovětské hudbě. Sovětské státní hymny a hymny svazových republik se zabývá propagandou v sovětské hudbě, kterou zkoumá na příkladu sovětských hymen. Cílem práce je analýza textů sovětských státních hymen a hymen jednotlivých republik Sovětského svazu z pohledu míry propagandy v nich. Jednotlivé státní hymny jsou následně z tohoto pohledu srovnávány v časové …více
Abstract:
The thesis Propaganda in Soviet music. The Soviet national anthems and the anthems of the union republics deals with propaganda in Soviet music that explores the example of Soviet anthems. The aim is to analyze the texts of Soviet national anthems and the anthems of each republics of the Soviet Union in terms of rates of propaganda in them. Particular national anthems are subsequently compared to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta