Tomáš Křížek

Bakalářská práce

Tvorba webové aplikace za využití frameworku Nette

Development of web applications using the framework Nette
Anotace:
Cílem této práce je návrh a vývoj webové aplikace, která je založena na strategické deskové hře Diplomacie. Tato aplikace je vystavěna na českém frameworku Nette, s jehož základy je čtenář během práce seznámen. Kromě frameworku Nette a možností samotného jazyka PHP, je při tvorbě využito také technologií MySQL, XML a jQuery.
Abstract:
The objective of this thesis is to design and develop a web application that is based on a strategic board game Diplomacy. This application is built on the czech Nette framework, about which the reader is familiarized during thesis. Besides framework Nette and scrip-ting language PHP, is used MySQL, XML and jQuery.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Sova
  • Oponent: Jaroslav Kalina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41707