Theses 

Commodity chain of potatoes in Republic of Belarus – Alena Kazlova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Alena Kazlova

Bakalářská práce

Commodity chain of potatoes in Republic of Belarus

Komoditní vertikála brambor v Bělorusku

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na pozici brambor na běloruském a světovém trhu. Hlavním cílem je charakterizovat vývoj, změny a perspektivy pěstování brambor v Bělorusku. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy zemědělského trhu a jeho modelů, vysvětluje jeho specifika a typy, poskytuje přehled o hlavních mezinárodních institucích zemědělského trhu. Analytická část shrnuje tendence produkce brambor v Bělorusku, které jsou poté porovnány s největšími producenty brambor. Pokračuje ve srovnávání cen brambor a ve vývoji zahraničního obchodu s bramborami v Bělorusku a ve světě.

Abstract: Bachelor thesis focuses on the position of potatoes in the Belarusian and world market. The main objective is to characterize the development, changes and perspectives of potato growing in Belarus. The theoretical part of the thesis deals with the basic definitions of agricultural market and its models, explains its specifics and types and gives an overview on the main international institutions of the agricultural market. The analytical part summarizes the tendencies of the potato production in Belarus which are then compared with the world biggest potato producing countries. It continues with the development and comparison of potato prices and the changes in foreign trade with potatoes in Belarus and in the world.

Klíčová slova: Agrobyznys, produkce, mezinárodní obchod, brambory, komoditní vertikála

Keywords: Agribusiness, international trade, potatoes, production, commodity chain

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61439 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz