Bc. Veronika Krulová

Diplomová práce

Význam dobrovolnictví v osobním a profesním životě bývalých dobrovolníků v programu Pět P

The importance of volunteering in personal and professional life of former volunteers in the Five P programme
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá významem dobrovolnictví v osobním a profesním životě bývalých dobrovolníků v programu Pět P. Cílem práce je zjistit, co pro bývalé dobrovolníky programu Pět P znamená jejich dobrovolnická zkušenost a jakou roli hraje v jejich osobním a profesním životě. První dvě kapitoly teoretické části práce se zaměřují na vymezení pojmů o dobrovolnictví a programu Pět P. Třetí kapitola …více
Abstract:
This diploma thesis deals with significance of volunteering in personal and professional life of former volunteers in Five P programme. The aim of this thesis is to find out what the volunteering experience means to former volunteers and the importance of the role in their personal and professional life. First two chapters of the theoretical part focus on terms definition of volunteering and the Five …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií