Bc. Daniela Koláčná

Bachelor's thesis

Vyučovací předmět český jazyk a literatura očima žáků

Czech Language and Literatur as a school subjekt by the eyes of students
Abstract:
Bakalářská práce Vyučovací předmět český jazyk a literatura očima žáků se zabývá srovnáním postojů k českému jazyku a literatuře žáků třetích a čtvrtých ročníků víceletých gymnázií a žáků šestých, osmých a devátých tříd základní školy. Metodou dotazníku jsem vyhodnotila vztahy žáků k oběma uvedeným předmětům, jejich důvody pro svá rozhodnutí a vyvodila jsem konečné závěry. Srovnáním odpovědí se měl …more
Abstract:
The school subject czech language and literature by eyes students are occupied with comparing poise to czech language and literature students which study in the third and the fourth classes perennial secondary school and pupils from the sixth, the eighth and the ninth classes in the basic school. By method questionnaire I am evaluate connexion students to both indicated subjects, their argument for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta