Bc. Adam Brauner

Diplomová práce

Portlety pro 2D vizualizace časových řad

Portlets for 2D visualization of time series
Anotace:
Cílem této práce je popsat postup a následne vytvorit dva portlety pro vizualizaci namerených dat v rámci projektu Kybernetického Polygonu. V rešení byly použity technologie D3.js a Liferay. Data jsou zpracována a vykreslována pomocí JavaScriptové knihovny D3.js. Výsledné vizualizace jsou upraveny do podoby portletu tak, aby je bylo možné zobrazit pomocí technologie Liferay. V rámci práce vznikly dve …více
Abstract:
Goal of this project is to describe procedure and then create two portlets for visualization of measured data within Cybernetic Proving Ground project. The D3.js and Liferay technologies were used in solution. Data are processed and displayed via JavaScript library D3.js. The resulting visualizations are adjusted into portlets so they can be displayed via Liferay technology. Two visualizations were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zdenek Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika