Bc. Štěpánka Machoňová

Diplomová práce

Chemosenzory na bázi Ln(III) komplexů

Chemosensors based on Ln(III) complexes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem vlastností chemosenzorů na bázi komplexů iontů lanthanoidů metodami fluorescenční a molekulové absorpční spektrometrie. Studium Ln(III) binárních komplexů s anténovými organickými ligandy (kyselina pikolinová, dipikolinová, izochinolin-3-karboxylová) je doprovázeno změnou jejich fotofyzikálních vlastností, které byly také studovány v přítomnosti dalších chromogenních …více
Abstract:
This Master’s thesis deals with the study of chemosensors based on lanthanide(III) complexes by means of the fluorescence and the molecular absorption spectrometry. The formation of binary Ln(III) complexes with antenna organic ligands (picolinic acid, dipicolinic acid, isoquinoline-3-carboxylic acid) is accompanied by change of their photophysical properties which were studied in presence of chelating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie