Michal Sviták

Bakalářská práce

Konstrukce drtícího zařízení pro recyklací dílů z 3D tisku

Construction of a Crushing Device for Recycling a Part From 3D Printing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem drtícího zařízení pro recyklaci dílů z 3D tisku, určeného pro malé firmy, hobby 3D tiskaře a kutily. Zařízení by mělo působit v recyklační lince, kde se zpracovává odpadní materiál 3D tisku. Pomocí vytlačovacího stroje, který provádí další operaci, se vyrobí recyklovaný filament. Důležité bylo dodržet výstupní parametr drtící frakce 3-4 mm, který je požadován …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of a crushing device for recycling 3D printed parts, designed for small companies, hobby 3D printers and do-it-yourselfers. The equipment should operate in a recycling line where 3D printed waste material is processed. A recycled filament is produced by using an extruder that performs the next operation. It was important to comply with the output parameter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Janoštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sviták, Michal. Konstrukce drtícího zařízení pro recyklací dílů z 3D tisku. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma