Bc. Lucie Brunová

Diplomová práce

Pracovní adaptace absolventů andragogiky v profesi personalisty.

Occupational adaptation of gradutes of adult education at the HR department
Anotace:
Předmětem této magisterské diplomové práce je pracovní adaptace absolventů andragogiky v profesi personalisty. Práce si klade za cíl zjistit, jak absolventi oboru andragogika vnímají průběh své pracovní adaptace. Vzhledem k typu výzkumné otázky se jedná o kvalitativní výzkumné šetření. Obsahově je práce členěna na část teoretickou, metodologii výzkumu a empirickou část. V teoretické části jsou představeny …více
Abstract:
Topic of this diploma thesis is occupational adaptation of graduates of adult education on the HR department. The aim of this thesis is to analyse the perception of adaptation by graduates. Content of this diploma thesis was divided into three parts, theoretical, methodological and empirical part. The theoretical part includes theoretical basis of occupational adaptation, its areas, phases of the adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta