Ing. Dana Holubová, DiS.

Bakalářská práce

Aplikace krizové komunikace společností Ropid v roce 2012

Crisis communication aplication by the Ropid company in year 2012
Anotace:
Ve své práci jsem se zaměřila na popis krizové komunikace. Zahrnuje teoretické návody jak postupovat v dobách před krizových, krizových i po krizových. Současně obsahuje analýzu praktické ukázky krizové komunikace – změnu jízdních řádů MHD společností ROPID z roku 2012. Cílem práce bylo nejen zpracovat návod, jak překonat krizi, ale rozebrat aktivity společnosti ROPID a jejich přínos k celkové spokojenosti …více
Abstract:
In my work I have focused on crisis communication description. It concludes how to operate in times before crisis, during and after. Simultaneously it contains analysis of crisis communication example - transition of traffic schedule of the Municipal Public Transportation by the ROPID company in 2012. Goal of my work is not only to process manual how to overcome crisis, but also to analyse activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace