Bc. Anna Ondřichová

Diplomová práce

Plýtvání potravinami - analýza domacností v Jihomoravském kraji

Food wastage – analysis of households in the South Moravian Region
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá potravinovým plýtváním na úrovni vybraných domácností v Jihomoravském kraji. Práce v teoretické části představuje historické souvislosti potravinového plýtvání, plýtvání ve světě, Evropské unii, České republice a dále specifikuje plýtvání napříč potravinovým řetězcem. Tato část se také zabývá environmentálními, ekonomickými a sociálními důsledky a možnými východisky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of food wastage at the level of selected households in the South Moravian Region. Theoretical part of the thesis describes historical consequences of food wastage, wastage in the world, European Union, Czech Republic and further specifies wastage across the food chain. This part also deals with environmental, economic and social consequences and possible way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
 • Oponent: Jiří Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bw0zu6 bw0zu6/2
21. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
21. 5. 2016
Halíčková, K.
21. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.