Bc. Eliška Malečková

Master's thesis

Československo-blízkovýchodní filmové kontakty v 50. a 60. letech

Czechoslovak-Middle East Relations in Cinema in the Fifties and Sixties
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá československo-blízkovýchodními filmovými kontakty navázanými v 50. a 60. letech. Soustředí se konkrétně na Egypt, Sýrii, Irák, Tunisko, Alžírsko a Írán, tedy na země, s nimiž Československo ve zmíněném období uzavřelo bilaterální kulturní dohodu, jež oficiálně stvrzovala a právně ošetřovala navázané styky. Práce se zabývá otázkami, za jakých okolností byly mezi Československem …more
Abstract:
This master thesis focuses on the Czechoslovak-Middle East relations in cinema established in the 50s and 60s. The work concentrates specifically on Egypt, Syria, Iraq, Tunisia, Algeria and Iran; those are the countries with which the Czechoslovakia had concluded bilateral agreements on cooperation in the field of culture in that period. This kind of agreement has expressed a significant governmental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta