Bc. Eliška Malečková

Master's thesis

Československo-blízkovýchodní filmové kontakty v 50. a 60. letech

Czechoslovak-Middle East Relations in Cinema in the Fifties and Sixties
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá československo-blízkovýchodními filmovými kontakty navázanými v 50. a 60. letech. Soustředí se konkrétně na Egypt, Sýrii, Irák, Tunisko, Alžírsko a Írán, tedy na země, s nimiž Československo ve zmíněném období uzavřelo bilaterální kulturní dohodu, jež oficiálně stvrzovala a právně ošetřovala navázané styky. Práce se zabývá otázkami, za jakých okolností byly mezi Československem …viac
Abstract:
This master thesis focuses on the Czechoslovak-Middle East relations in cinema established in the 50s and 60s. The work concentrates specifically on Egypt, Syria, Iraq, Tunisia, Algeria and Iran; those are the countries with which the Czechoslovakia had concluded bilateral agreements on cooperation in the field of culture in that period. This kind of agreement has expressed a significant governmental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedúci: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta