Ing. Kateřina Kozumplíková

Diplomová práce

Studium vlivu metody přípravy na strukturní, texturní a elektronové vlastnosti niklem modifikovaných TiO\dindex{2}materiálů

Study of the influence of preparation method on structural, textural and electronic properties of nickel modified TiO\dindex{2} materials
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou niklem dopovaných TiOTiO\dindex{2} fotokatalyzátorů, které byly připraveny dvěma odlišnými přípravami sol-gel metody lišícími se typem prekurzoru a teplotou kalcinace. Dopované fotokatalyzátory obsahovaly 0,2 nebo 1 % niklu v matrici. Cílem bylo přispět k pochopení hlubší souvislosti mezi strukturou materiálů a jejich fotokatalytickou aktivitou. Fotokatalytická …více
Abstract:
The aim of this work was the preparation of nickel-doped TiOTiO\dindex{2} photocatalysts by two different preparations of the sol-gel method with different calcination temperatures. The concentration of nickel in the photocatalysts was 0,2 or 1%. The aim was to understand the deeper connections between the structure of materials and their photocatalytic activity. The photocatalytic activity of Ni-TiOTiO …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Drobná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozumplíková, Kateřina. Studium vlivu metody přípravy na strukturní, texturní a elektronové vlastnosti niklem modifikovaných TiO\dindex{2}materiálů. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická