Bc. Vendula Studecká

Bakalářská práce

Filmové adaptace románu Kouzelný dům

Film adaptations of the novel Magic House
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dvěma filmovými adaptacemi psychologického románu Kouzelný dům, které natočil v roce 1939 Otakar Vávra a v roce 1970 Jaroslav Balík. Vychází z adaptačních přístupů Thomase Leitche a rozebírá proměny, ke kterým ve filmových adaptacích došlo. Představuje literární předlohu Kouzelného domu, která je pomocí charakteristik psychologického žánru zasazena do širšího kontextu, včetně …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with two film adaptations of the psychological novel The Magic House, which was shot in 1939 by Otakar Vávra and in 1970 by Jaroslav Balík. The thesis is based on the adaptive approaches of Thomas Leitch and it discusses the changes and differences that have taken place in film adaptations. It presents a literary model of the Magic House, which is set in a broader context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta