David Rauš

Bachelor's thesis

Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti

Risk Assessment of Selected Work Activity
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem "Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti". Posuzovaným předmětem je výroba dámského svátečního Uherskoostrožského kroje, konkrétně vrapených rukávců. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V první z nich, jsou popsány pojmy jako management rizika, riziko, analýza rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ergonomie, bezpečnost technických zařízení a …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic "Risk assessment of selected work activity". The subject of the assessment is the production of the women's Uherskoostrožský festive costume, specifically crumpled sleeves. The thesis consists of theoretical and practical part. In the first one, concepts such as risk management, risk, risk analysis, occupational health and safety, ergonomics, safety of technical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rauš, David. Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe