Tomáš JAVORSKÝ

Diplomová práce

Realizace majetkových práv autorů prostřenictvím licenčních smluv

Realization Of Property Rights Of Authors Through License Contracts
Anotace:
Právní oblast nehmotných statků, jejichž součástí jsou majetková práva autorů, jako kategorie práv duševního vlastnictví, je problematikou nejen zajímavou, ale též náročnou v jejím uchopení a následném pochopení. Tomuto faktu nepřidává ani skutečnost, že v případě licenční smlouvy je zde jistá nejednotnost a legislativní roztříštěnost, která by však měla být vyřešena novým občanským zákoníkem. Proto …více
Abstract:
Legal area of incorporeal estate, which comprise the authors' property rights as a category of intellectual property, is a problem that is not only interesting, but also difficult to grasp and then further understand it. This fact is not aided by the reality that in the case of license contracts, there is a certain inconsistency and legislative fragmentation, which, however, should be resolved by a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2011
Zveřejnit od: 28. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAVORSKÝ, Tomáš. Realizace majetkových práv autorů prostřenictvím licenčních smluv. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo