Mgr. Radovan VELC

Bachelor's thesis

Ochrana obyvatelstva jako studijní text pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Civil protection as a textbook for students with special needs.
Abstract:
Ochrana obyvatelstva je v dnešním světě velmi aktuálním tématem. Téměř každý člověk v naší společnosti se během života setká s nějakou mimořádnou událostí, je proto důležité, aby každý člověk měl povědomí alespoň o základech této problematiky, znal situace, které mohou nastat a způsoby, jakými se v dané situaci zachovat. Ochrana obyvatelstva na území České republiky prošla v historii určitým vývojem …more
Abstract:
povědí, dále zda informovanost žáků nezávisí na studovaném ročníku. K nalezení odpovědi na výzkumnou otázku byl sestaven a vyhodnocen dotazník, který byl předložen k vyplnění právě žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 15 až 18 let. Výsledky dotazníkového šetření ukazují na nedostatky ve vědomostech této skupiny žáků. Zjištění plynoucí z tohoto šetření byly důležitými prvky při tvorbě …more
Abstract:
Civil protection is a current topic in today's world. Nearly every person in our society meets an emergency during their lives and therefore it is important for every person to be aware of at least the basics of this issue, to know the situations which can come and the ways how to solve the issue. Civil protection in the Czech Republic has developed and it has reached its current form in which the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 8. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VELC, Radovan. Ochrana obyvatelstva jako studijní text pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Protection of Inhabitants / Protection of Inhabitants Focused on Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Noxa and Explosives

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses bwerof bwerof/2
16/8/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16/8/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.