Michal Antoš

Bachelor's thesis

Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014

The value of life from macroenomic point of view in United States of America, Czech republic and Russia between years 2007-2014
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je zkoumání problematiky výpočtu hodnot života v ČR, USA a Rusku v letech 2007-2014. Cílem je analýza a komparace hodnot života, a významných oblastí je ovlivňujících. Stanovenou hypotézou je odlišnost hodnot života ve zkoumaných zemí v důsledku rozdílnosti oblastí tuto hodnotu ovlivňujících. Teoretická část práce se věnuje oblastem přímo nebo nepřímo ovlivňující hodnotu …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the research of the value of life calculation in the Czech republic, United states of America and Russia in 2007-2014.The main purpose is to analyze and compare values of life and major factors influencing them. The hypothesis is that value of life differs in selected countries due to distinctions of sections influencing them. The theoretical part is devoted to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: Martin Zeman
  • Reader: Petr Brabec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53370