Bc. Tomáš Jahn

Master's thesis

Politický marketing - marketingová komunikace konzervativních evropských stran

Political marketing - marketing communication of conservative european parties
Abstract:
Tématem této diplomové práce je politický marketing konzervativních politických stran v České republice. V první části má práce za účel popis a analýzu jednotlivých nástrojů marketingu a jejich aplikace v podmínkách politického prostředí. Jedním z cílů je i analýza rozdílů politického a standardního marketingu. V další částí jsem s v práci kladl za cíl analyzovat marketingovou kampaň zavedené politické …more
Abstract:
Topic of this master thesis is political marketing of conservative political subjects in Czech Republic. First part of this thesis is dedicated to description of marketing tools and their application in the environment of Czech political marketing. One of aspects which were described thoroughly is the difference between standard and political marketing. Next part of this thesis is dedicated to explanation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní