Bc. Tomáš Jahn

Diplomová práce

Politický marketing - marketingová komunikace konzervativních evropských stran

Political marketing - marketing communication of conservative european parties
Anotace:
Tématem této diplomové práce je politický marketing konzervativních politických stran v České republice. V první části má práce za účel popis a analýzu jednotlivých nástrojů marketingu a jejich aplikace v podmínkách politického prostředí. Jedním z cílů je i analýza rozdílů politického a standardního marketingu. V další částí jsem s v práci kladl za cíl analyzovat marketingovou kampaň zavedené politické …více
Abstract:
Topic of this master thesis is political marketing of conservative political subjects in Czech Republic. First part of this thesis is dedicated to description of marketing tools and their application in the environment of Czech political marketing. One of aspects which were described thoroughly is the difference between standard and political marketing. Next part of this thesis is dedicated to explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní