Bc. Luboš Popelák

Diplomová práce

Přínos extenzivních sadů pro krajinný ráz jižní Moravy

Contribution of old orchands to the landscape character of Southern Moravia
Anotace:
Smyslem práce je zhodnotit přínos extenzivních ovocných výsadeb krajinnému rázu jižní Moravy. Sledován je přitom nejen estetický význam, ale i ekologický, historický a kulturní. Pro lepší pochopení prostorové diferenciace a specifičnosti jednotlivých oblastí byla sestavena regionalizace krajinářského významu extenzivního ovocnářství. Na základě nově vytvořené metodiky hodnotící přínos čtyř ovocnářských …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to evaluate the benefits of extensive orchards to the landscape character of Southern Moravia. Monitoring is not only aesthetic significance, but also ecological, historical and cultural. To better understand the spatial differentiation and specificity of each areas was compiled regionalization defining nonproductive importance of extensive fruit-growing. Newly created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta