Bc. Nikol Vítková

Bakalářská práce

Žena v islámské společnosti: Vybrané aspekty postavení ženy v Turecku a Saúdské Arábii

Woman in Islamic Society: Some Aspects of the Status of Women in Turkey and Saudi Arabia
Anotace:
Bakalářská práce "Postavení ženy ve formativním období islámského práva" se zabývá postavením žen v islámu z hlediska klasického právního ukotvení. Konkrétně je pozornost soustředěna na ranou dobu islámu, tedy na dobu Muhammadovu, na jeho vztah k ženám a rodinný život. Posléze je v práci analyzováno postavení žen v rámci základních pramenů islámského práva, Koránu a sunny, přesněji hadíthů. Jako příklad …více
Abstract:
The bachelor's thesis "The Position of Women in the Formative Period of Islamic Law" deals with the status of women in Islam from the point of view of classical legal anchorage. Specifically attention is focused on the early period of Islam, so on Muhammad's period, his attitude towards women and family life. Eventually the thesis analyzes the status of women within the framework of the basic sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Puskásová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta