Mgr. Monika Dolejská, Ph.D.

Rigorózní práce

Escherichia coli a koliformní bakterie rezistentní k antimikrobiálním látkám na mléčných farmách v České republice

Escherichia coli and coliform bacteria resistant to antimicrobial agents on dairy farms in the Czech Republic
Anotace:
Antibiotická rezistence se v posledních letech stala velice důležitým problémem vetereninární i humánní medicíny. Výsledky této studie ukazují, že problematika antimikrobiální rezistence se týká i České republiky. Vyšetřením mléčných filtrů a rektálních výtěrů skotu byla zjištěna vysoká prevalence E. coli a koliformních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám u skotu na mléčných farmách na …více
Abstract:
Antibiotic resistance has recently become a very important issue of veterinary and human medicine. The results of this study shows that antimicrobial resistance is also a problem of the Czech Republic. By examination of milk filters and rectal swabs of cattle high prevalence of antibicrobial resistant E. coli and coliform bacteria was found in cattle on milk farms in Moravian region. The prevalence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2008
  • Oponent: MVDr. Pavel Alexa, CSc., RNDr. Lucie Pokludová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta