Bc. Barbora Kampová

Bachelor's thesis

Zrnitostní vlastnosti činné vrstvy na ostrově Jamese Rosse

Grain-size characteristics of active layer at the James Ross Island
Anotácia:
Poloostrov Ulu, severní výběžek ostrova Jamese Rosse, je jednou z největších odledněných oblastí Antarktidy. Jedná se o periglaciální oblast s přítomností permafrostu a sezónně rozmrzající činné vrstvy. Periglaciální oblasti dokonale odráží změny globálního klimatu, a to relativně rychlou odezvou na zvyšování průměrných teplot vzduchu. Ke studiu zrnitostních vlastností činné vrstvy byly využity granulometrické …viac
Abstract:
The Ulu Peninsula, the northern part of James Ross Island, is one of the Antarctica‘s largest icefree areas. It is a periglacial area with the presence of permafrost and seasonally thawing active layer. Periglacial areas perfectly reflect global climate change and a relatively rapid response to increasing average air temperatures. Granulometric methods, more precisely methods of analytical sieving …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Kňažková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta