Bc. Matouš STIEBORSKÝ

Diplomová práce

Kosovo a Vojvodina: dvě cesty k sebeurčení

Kosovo and Vojvodina: two paths to self-determination
Anotace:
Práce se zabývá vývojem dvou bývalých autonomních oblastí Srbska: Kosova a Vojvodiny. Historické události vedly k tomu, že Kosovo je dnes samostatné a Vojvodina je integrální součástí Srbska, přestože i ve Vojvodině byl projeven zájem na sebeurčení. Cílem práce je na základě komparativní analýzy zjistit, proč byl kosovský secesionismus úspěšný a proč vojvodinský nebyl. Důraz je kladen na splnění podmínek …více
Abstract:
The thesis deals with progression of two former autonomous regions of Serbia: Kosovo and Vojvodina. Historical events led to self-determination of Kosovo whereas Vojvodina remained an integral part of Serbia despite some considerable efforts taken towards its independence. The aim of this thesis is to find out why secesionism of Kosovo was successful and Vojvodinian was not. The focus is laid on meeting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STIEBORSKÝ, Matouš. Kosovo a Vojvodina: dvě cesty k sebeurčení. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.