Bc. Matouš STIEBORSKÝ

Master's thesis

Kosovo a Vojvodina: dvě cesty k sebeurčení

Kosovo and Vojvodina: two paths to self-determination
Abstract:
Práce se zabývá vývojem dvou bývalých autonomních oblastí Srbska: Kosova a Vojvodiny. Historické události vedly k tomu, že Kosovo je dnes samostatné a Vojvodina je integrální součástí Srbska, přestože i ve Vojvodině byl projeven zájem na sebeurčení. Cílem práce je na základě komparativní analýzy zjistit, proč byl kosovský secesionismus úspěšný a proč vojvodinský nebyl. Důraz je kladen na splnění podmínek …more
Abstract:
The thesis deals with progression of two former autonomous regions of Serbia: Kosovo and Vojvodina. Historical events led to self-determination of Kosovo whereas Vojvodina remained an integral part of Serbia despite some considerable efforts taken towards its independence. The aim of this thesis is to find out why secesionism of Kosovo was successful and Vojvodinian was not. The focus is laid on meeting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STIEBORSKÝ, Matouš. Kosovo a Vojvodina: dvě cesty k sebeurčení. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography / Political and Cultural Geography

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.