Bc. Lucie Popprová

Bakalářská práce

Manažerský program MBA Management staveb - aplikace vzdělávacích metod a praktik

MBA Management of Buildings - Application of Educational Methods and Practices
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá profesním vzděláváním dospělých v souvislosti s problematikou oceňování nemovitostí, cenin a podniků. Popisuje, analyzuje a navrhuje optimální manažerský program Master of Business Administration, ve kterém se skloubí teoretické znalosti účastníka programu s manažerskými dovednostmi nutnými ke správnému řízení týmů a společností. V praktické části se bakalářská práce dále …více
Abstract:
This thesis deals with professional adult education in relation to the issue of valuation of real estate, valuables and businesses. Describes compiles, analyzes and proposes an optimal management program Master of Business Administration in which to combine theoretical knowledge program participant with management skills necessary for proper management of teams and companies. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS