Mgr. Michaela Kůrová

Diplomová práce

Vliv výtvarné individualizace interiéru na třídní klima a aktivizace vztahu žáci, škola, rodina

Artistic customising of the classroom interior, its influence on the overall class climate and its effect on the stimulation of relations between the students, their families and the school
Anotace:
V diplomové práci „Vliv výtvarné individualizace interiéru na třídní klima a aktivizace vztahu žáci, škola, rodina“ bylo cílem prokázat vliv výtvarné tvorby skupiny žáků na atmosféru v kolektivu třídy. Z formálního hlediska je práce rozdělena na přípravnou část teoretickou a navazující praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem třídní klima, definován výtvarný projekt a rozebíráno působení …více
Abstract:
The objective of the diploma thesis “Artistic customising of the classroom interior, its influence on the overall class climate and its effect on the stimulation of relations between the students, their families and the school” was to prove the influence of creative art of a group of students on the overall atmosphere in the class. Formally, the work is divided into a theoretical preparatory part followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta