Mgr. Michaela Kůrová

Master's thesis

Vliv výtvarné individualizace interiéru na třídní klima a aktivizace vztahu žáci, škola, rodina

Artistic customising of the classroom interior, its influence on the overall class climate and its effect on the stimulation of relations between the students, their families and the school
Abstract:
V diplomové práci „Vliv výtvarné individualizace interiéru na třídní klima a aktivizace vztahu žáci, škola, rodina“ bylo cílem prokázat vliv výtvarné tvorby skupiny žáků na atmosféru v kolektivu třídy. Z formálního hlediska je práce rozdělena na přípravnou část teoretickou a navazující praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem třídní klima, definován výtvarný projekt a rozebíráno působení …more
Abstract:
The objective of the diploma thesis “Artistic customising of the classroom interior, its influence on the overall class climate and its effect on the stimulation of relations between the students, their families and the school” was to prove the influence of creative art of a group of students on the overall atmosphere in the class. Formally, the work is divided into a theoretical preparatory part followed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta