Theses 

Zaměstnanecké odměny a benefity jako psychologická a pracovní motivace zaměstnanců – Leoš Vyklický

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

Leoš Vyklický

Bakalářská práce

Zaměstnanecké odměny a benefity jako psychologická a pracovní motivace zaměstnanců

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké odměny a benefity, jakožto významnou součást personálního řízení i oboustranného vztahu zaměstnance a zaměstnavatele ve firmě SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Práce vychází z pozorování sledovaného subjektu a dotazníkového šetření mezi jeho zaměstnanci. Je zde sumarizován výčet benefitů poskytnutých společností a pomocí dotazníkového šetření bylo zjišťováno povědomí a míra spokojenosti zaměstnanců s těmito odměnami. V závěru práce je návrh flexibilního přerozdělování benefitů a jejich propagace.

Abstract: The bachelor thesis deals with employee bonuses and fringe benefits as a significant part of personnel management and mutual relationship between employee and employer in the company SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Ltd. The work is based on observing the company and a questionnaire survey among his employees. It contains a summary of fringe benefits provided by the company. The conducted survey shows awareness and satisfaction of the employees with these benefits. The conclusion contains a proposal of flexible redistribution of benefits and their promotion.

Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, odměny, motivace, daňové výhody, zaměstnanci, uspokojování potřeb, dotazníkové šetření

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Leoš VYKLICKÝ BP Leoš VYKLICKÝ BP
Posudek vedoucího BP Posudek vedoucího BP
Posudek_Vyklicky_oponent.pdf Posudek_Vyklicky_oponent.pdf

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:25, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz