Bc. Danuše Bradáčová

Bakalářská práce

Věrnostní program vybrané organizace

Loyalty Programme of a Company
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o jednom z nástrojů podpory prodeje, a to, věrnostním programu. V práci můžeme dále nalézt i problematiku podpory prodeje včetně nástrojů, kterých využívá. Práce se také zabývá problematikou zadluženosti obyvatelstva České Republiky a kreditními kartami, které jsou nabízeny v rámci věrnostních programů. Mimo jiné, tato práce nahlíží do historie věrnostních programů a …více
Abstract:
This bachelor thesis is describing one of sales promotion tools – customer loyalty program. The reader can find sales promotion issues including its tools which are used for increasing of sales promotion. I am also focusing on indebtedness of residents of Czech Republic and on credit cards which are offering in case of loyalty programs. In this thesis is also described history of loyalty programs, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace