Mgr. Vera Kristýna JANDAČKOVÁ

Disertační práce

Variabilita srdeční frekvence u dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen

Heart rate variability in long-term unemployed men and women
Anotace:
Cíle: Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat souvislosti mezi nezaměstnaností a variabilitou srdeční frekvence v regionu s vysokou nezaměstnaností. Druhým cílem práce je prozkoumat vztah mezi psychologickými proměnnými a variabilitou srdeční frekvence u dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen v regionu s vysokou nezaměstnaností. Metody a výsledky: Experiment byl realizován v Moravskoslezkém kraji …více
Abstract:
Aims: The main purpose of this study is to examined the relationship between unemployment and heart rate variability (HRV) in a region of high unemployment in the Czech Republic. We futher investigate associations between psychological measures and heart rate variability in long-term unemployed men and women. Methods and results: The study was carried out in Moraviansilesian region, area with the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2012
Zveřejnit od: 9. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDAČKOVÁ, Vera Kristýna. Variabilita srdeční frekvence u dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen. Ostrava, 2012. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta