Theses 

Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání – Matouš BORÁK

česky | in English | slovensky

/id/bx44kd/metadataTheses.xml: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Matouš BORÁK

Bakalářská práce

Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání

Experiences of stigma during volunteering with mental health consumers and coping them

Anotace: Práce se zabývá stigmatizací dobrovolníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda jsou dobrovolníci při setkáních s klienty s duševním onemocněním postiženi nějakými formami stigmatizace, a pokud ano, jak takové situace prožívají a jak s nimi dále nakládají. Výzkum je postaven kvalitativně. Respondenti ? dobrovolníci spolupracující s projektem Dobroduš v Praze ? se k výzkumu rekrutovali samovýběrem. Celkem byl výzkum proveden s pěti respondenty. S respondenty byly vedeny polostrukturované rozhovory. Hlavní metodou zpracování dat byla interpretovaná fenomenologická analýza (IPA). Jejím použitím z výpovědí respondentů vzešla čtyři hlavní témata: vnímání veřejného stigmatu, vlastní zkušenost s duševní nemocí, sdílení zážitků z dobrovolnictví s okolím a prožitky v situacích kontaktu s veřejností. Žádné výrazné explicitní stigma nebylo nalezeno. Většina dobrovolníků nemá potíže sdílet své zážitky z dobrovolnictví s lidmi ve svém okolí. U některých situací spojených s kontaktem s veřejností byly nalezeny náznaky implicitní stigmatizace.

Abstract: This thesis deals with stigma experienced by volunteers working with mental health consumers. The main research question is to find out whether volunteers during their meetings with mental health consumers are stigmatized and if so, what is characteristic about the situations they experience and how do they deal with them. The research is a qualitative one. Respondents ? volunteers cooperating with the Dobroduš project in Prague ? have actively volunteered to take part in the research. The research has been done with five volunteers in total. Semi-structured interviews have been undertaken with them. The main methodology used in this study is interpretative phenomenological analysis IPA). Using it, four main themes emerged from the respondents' testimonies: public stigma perception, own experience with mental illness, sharing volunteering experiences with one's social circles and experiences during public contact. No marked explicit stigma has been found. Most volunteers have no problems sharing their experiences with their social circles. In some situations connected with public contact some marks of implicit stigmatization have been found.

Klíčová slova: stigma, přidružené stigma, dobrovolnictví, lidé s duševním onemocněním, duševní nemoc

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BORÁK, Matouš. Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz