Mgr. Václav Hejret

Bakalářská práce

Aplikace nábojových deskriptorů v chemoinformatice

Charge Descriptors Application in Chemoinformatics
Anotace:
Parciální atomové náboje jsou reálná čísla popisující rozložení elektronů v rámci molekuly a mají široké uplatnění v různých oblastech teoretické a výpočetní chemie. V chemoinformatice se využívají například při popisu interakce ligandu a receptoru nebo při predikci fyzikálně-chemických vlastností. Zde se tyto náboje používají ve formě nábojových deskriptorů. Přestože existuje několik kvantově mechanických …více
Abstract:
Partial atomic charges are real numbers describing distribution of electron density in a molecule. They have a lot of applications in theoretical and computational chemistry. In chemoinformatics, they are used for description of ligand-receptor interaction or for prediction of physico-chemical properties. Specifically, the charges are in used in a form of charge descriptors. Several quantum mechanical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Geidl
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta