MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.

Disertační práce

Volba metody řešení obstrukce PUJ a dlouhodobé výsledky se zaměřením na méně invazivní operační postupy

Minimally invasive treatment of stenosis of ureteropelvic junction (UPJ)
Anotace:
Cílem dizertační práce je stanovení vhodné metody řešení obstrukce pyeloureterální junkce (PUJ) se zaměřením na méně invazivní operační postupy. Autor se ve své práci zabývá reálnými možnostmi použitých méně invazivních metod a hodnotí indikační a vylučující kritéria pro jednotlivé operační techniky. Výzkumná část studuje možnosti detekce a vliv křížící cévy na operační výsledek. Studuje vliv funkce …více
Abstract:
The ideal treatment for ureteropelvic junction (UPJ) obstruction would be minimally invasive with a low complication and failure rate. Treatment modality would achieve the highest success rate, be capable to correct all forms of UPJ stenosis and remove coexisting renal calculi. The minimally invasive options have become widely accepted because of reduced symptoms and preserved or increased renal function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 4. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie