Bc. Tomáš Pálka

Bachelor's thesis

Pojetí smrti v období rané adolescence

The conceptions of death in early adolescence
Abstract:
Bakalářská práce „Pojetí smrti v rané adolescenci“ se zabývá vnímáním a představami o smrti a umírání mezi dětmi v rané adolescenci. Teoretická část pojednává o fenoménu smrti a umírání a posuzuje zastoupení smrti v psychologii z historického hlediska. Dále se zaměřuje na psychoanalytický a piagetovsky kognitivní vývoj konceptu smrti a problematiku s dosažením vyspělého chápání smrti. Poslední část …more
Abstract:
This bachelor theses "The conceptions of death in early adolescence" is concerned with the perceptions and ideas about death and dying among children in early adolescence. The theoretical part deals with the phenomen of death and dying and historically reviews the place of death in psychology. Further, it focuses on psychoanalitic and Piagetian cognitive developmental of concept of death and the issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy